DocART DocART
DocART omogućava korisnicima da definišu organizaciju arhive po velikom broju parametara, na osnovu kojih mogu jednostavno i samostalno da kreiraju arhivu.
Korisnici:
Beogradska berza
Vodovod Čajetina

D-ACT.NET D-ACT.NET
D-ACT.NET predstavlja rešenje za obavljanje poslova trgovanja hartijama od vrednosti. Korisniku se omogućava praćenje niza različitih evidencija.
Korisnici:
Čačanska banka
Tesla capital

D-MAX.NET D-MAX.NET
D-MAX.NET je poslovno informacioni sistem koji pruža kompletnu računarsku podršku poslovanju Vaše firme.
Korisnici:
Dunav Auto
Kadinjača a.d. Užice
D-MAX.NET
GIS je specijalni slučaj informacionog sistema čija baza podataka sadrži podatke o prostorno distribuiranim geografskim entitetima.
Korisnici:
Opština Čajetina
Opština Trstenik

D-MAX.NET
Perftech.Largo je ERP sistem koji u potpunosti pokriva sve aspekte Vašeg poslovanja. Ako se bavite proizvodnjom, prepustite upravljanje proizvodnjom Largu
Korisnici:
Jela Jagodina
GRAH AUTOMOTIVE d.o.o.


DocInfo    
Avision skeneri
Brzi skeneri za postizanje visoke efikasnosti
Zeutschel skeneri
Skeneri za knjige vrhunskog kvaliteta
Dell
Distribucaija servera, radnih stanica, laptopova...