Post DocArt.NET

 
           

DocART je razvijan pomoću alata Microsoft-ove nove .Net tehnologije - platforme za razvoj modernih mrežnih aplikacija. Podaci se čuvaju u relaciono organizovanoj bazi na SQL Serveru koji omogućava skladištenje podataka i o više miliona dokumenata, što korisnicima omogućava da čuvaju kompletnu dokumentacije firme od samog osnivanja, bez obzira na zakonske obavezne rokove čuvanja dokumenta. DocART omogućava korisnicima da definišu organizaciju arhive po velikom broju parametara, na osnovu kojih mogu jednostavno i samostalno da kreiraju arhivu. Radnici u arhivama klijentskih firmi, mogu na jednostavan i brz način da svaki primljeni dokument ubace u arhivu, opišu ga preko niza parametara pomoću kojih će kasnije da pretražuju arhivu i papirni original odlože u skladište ili unište. Sam postupak je veoma jednostavan za primenu.

Za skeniranje je moguće koristiti bilo koji skener, od jednostavnih stonih fletbed skenera do brzih protočnih skenera kapaciteta od 20 do 50 stranica u minuti. Sam DocART je u stanju da upravlja bilo kojim skenerom koji podržava TWAIN standard. DocART je server-klijent aplikacija i omogućava pristup arhivi sa svakog umreženog računara putem lokalne mreže ili preko interneta pomoću pretraživača, a postoji i posebna mogućnost za neumrežene računare za koje se može napraviti lokalna kopija dela ili cele arhive za pretraživanje. Sama opcija eksportovanja dela dokumentacije u lokalnu bazu, pored primene na neumreženim računarima, je veoma korisna i za pretraživanje arhive na prenosnim računarima ili na računarima u dislociranim ekspoziturama firme. Za zaštitu podataka brine se integrisani sistem sigurnosti koji ne dozvoljava pristup aplikaciji bez odgovarajućeg korisničkog imena i lozinke. Administrator kreira i administrira listu korisnika koji mogu da pristupe aplikaciji kao i njihova prava preko opcija unutar same aplikacije. Ovaj sistem omogućava da se određenom korisniku dozvoli ili zabrani pristup određenim opcijama programa, tako da na jednostavan način možete da onemogućite nekim korisnicima menjanje podataka o dokumentima ili čak pregled određenog dela poverljive dokumentacije. Takođe korisnicima je pružena mogućnost kriptovanja poverljivog dela dokumentacije čime je sigurnost tih dokumenata dodatno povećana.

Aplikacija je napravljena sa idejom da omogući veoma jednostavno pretraživanje i manipulisanje dokumentima u arhivi, a također da pruži i mogućnost samostalnog arhiviranja dokumenata. Dodatno olakšanje za korišćenje ove aplikacije jeste činjenica što je DocART pravljen kao klasična Windows aplikacija, tako da je korisnicima pojednostavljeno učenje rada u aplikaciji. Opcije unutar aplikacije imaju kratke opise na srpskom jeziku što dodatno olakšava rad. Samo pretraživanje se vrši pomoću parametara preko kojih se definiše pojedina vrsta dokumenata. Moguća su pretraživanja po većem broju parametara, što umnogome olakšava pretraživanje i filtriranje baze podataka. U toku samog pretraživanja korisnicima je omogućeno da dati dokument pregledaju na ekranu, odštampaju ga kao i da ga pošalju eMail-om ili faksom. Jedna od korisnih opcija programa jeste i mogućnost personalizacije aplikacije gde je korisnicima omogućeno da kreiraju vlastite virtuelne arhive sa dokumentima koje oni najčešće koriste u svakodnevnom radu. Svaka virtuelna arhiva je u potpunoj kontroli korisnika koji je kreirao, on može da dodaje ili briše neograničen broj dokumenata u njoj, ali pri tome ne može da utiče na podatke u centralnoj arhivi. Svaki korisnik kreira svoju vlastitu virtuelnu arhivu prema svojim potrebama i samim time omogućuju sebi dosta ubrzan pristup dokumentima sa kojima rade. Iako ova aplikacija zaokružuje potrebe jedne firme i nudi veliki broj opcija, naša poslovna politika jeste da nijedna aplikacija nije kompletna bez ispunjavanje specifičnih potreba svakog klijenta. Naime svaka firma je posebna na svoj način i mi se trudimo da aplikaciju prilagodimo potrebama svakog klijenta posebno.