Projekat: SMEs Digital

Grant no. UNOPS-EUPRO-2019-Grant-162

Naučno tehnološki park Čačak u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Čačku, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Republike Srbije, sprovodi projekat „SMEs Digital“, a preko programa EU PRO.

Suština projekta se ogleda u unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća kroz program digitalne transformacije. Cilj projekta je pomoć malim i srednjim preduzećima da digitalno transformišu svoje poslovanje ili deo poslovanja, uz besplatnu podršku i vođenje od strane stručnih IT konsultanata.

Kao IT konsultanti na ovom projektu, učestvuju članovi tima kompanije Docus, u sastavu:

IT konsultanti zajedno sa odabranih osam malih i srednjih preduzeća izrađuje strateški dokument Plan digitalnog razvoja, koji služi kao osnova za unapređenje poslovnih procesa, proizvoda ili usluga preduzeća. Plan obuhvata definisanje digitalnog alata koji će biti implementiran u preduzeću.

Mala i srednja preduzeća koja učestvuju u ovom projektu su:


Preuzmi dokument: