Post

Osnovan aprila 1991. godine u Tajvanu, Avision dizajnira, proizvodi i prodaje kompletan spektar visoko kvalitetnih skenera i ključnih komponenti za multifunkcionalne proizvode. Preko inovativnog razvoja proizvoda, strateških partnerstava i uspešnih poslovnih modela, Avision je postao vodeći dobavljač u industriji skenera.AD120
AD125
AD130
AD215
AD230
AD250
AD250F
AD345
AD260
AD280
AD280F
AD7080
AN230W
AN240W
AV620N
AV5400
FB2280E
FB6280E
FB5000
FB10